Naziemny skaning laserowy


Skaner laserowy
 • szybki i precyzyjny pomiar dużych obiektów
 • wysoka dokładność (porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi)
 • możliwość skanowania w miejscach trudno dostępnych oraz w zakładach przemysłowych, gdzie niewskazana lub niemożliwa jest przerwa technologiczna
 • łatwy dostęp do danych pomiarowych
 • pomiar niezależny od oświetlenia (pomiar w nocy)
 • automatyzacja procesu obliczeniowego (automatyczne wyrównanie, generowanie przekrojów i modeli 3D)

SKANER LASEROWY VZ 400

3
 • zasięg do 600 m
 • dokładność wyznaczania odległości 5 mm/100 m
 • dokładność wyznaczania kąta 0,0005°
 • prędkość skanowania do 122 000 pkt/s
 • pole widzenia 100° x 360°
 • szeroki wybór formatów danych wyjściowychSKANER LASEROWY TRIMBLE TX5

3
 • zasięg do 120 m
 • prędkość skanowania do 976 000 pkt/s
 • wytrzymała bateria - nawet do 5 godzin ciągłej pracy
 • niewielka waga 5 kg
 • niewielkie wymiary 240mm x 200mm x 100mm
 • integracja z kamerą (fotorealistyczne kolorowanie chmury punktów)


Mobilny skaning laserowy


MOBILNY SYSTEM SKANOWANIA VMX - 250

3
 • dynamiczny pomiar obiektów liniowych i wielkopowierzchniowych
 • wysoka dokładność i częstotliwość pomiarów
 • szybka archiwizacja informacji przestrzennej o obiektach i łodziach
 • synchronizacja pomiaru z GPS/IMU
 • możliwość montażu na samochodach, pojazdach szynowych
 • proces interpretacji danych, wspomagany informacjami zawartymi na zdjęciach

DANE TECHNICZNE

 • zintegrowana jednostka skanująca (skanery, IMU/GNSS, DMI, kamery)
 • prędkość skanowania do 600 tys pkt/s
 • dokładność względna 10mm
 • dokładność bezwzględna (uzależniona od warunków pomiaru) 20-50mm
 • zasięg do 500m

Lotniczy skaning laserowy


LUSP - Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy

3

Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy to wysokodokładna platforma pomiarowa, integrująca aktywny sensor w postaci skanera laserowego oraz kamerę fotogrametryczną z systemem INS/GNSS, wspomaganym segmentem naziemnym tj. mobilną stacją referencyjną i mobilnym systemem pozyskiwania informacji meteorologicznych. Podstawowym zadaniem LUSP jest pozyskiwanie trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych X,Y i Z oraz wysokorozdzielczych barwnych zdjęć. Uzyskane dane po przetworzeniu wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz ortofotomapy.


DANE TECHNICZNE

 • wysoka precyzja
 • Wysoka prędkość skanowania wynosząca 200 linii/sec
 • częstotliwość impulsów do 380 kHz
 • wąska wiązka lasera
 • możliwość rejestracji wielokrotnego odicia wiązki - nielimitowana liczba ech pojedynczej wiązki
 • kompaktowy i lekki

Zastosowania


DROGOWNICTWO

 • • inwentaryzacja dróg
 • • pomiary skrajni jezdni
 • • pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów
 • • pozyskiwanie modeli 3D do celów sporządzania map akustycznych
 • • sporządzanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych
 • • ocena stanu technicznego nawierzchni
 • • inwentaryzacja kolizji i wypadków drogowych
 • • wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych
 • • wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu

PRZEMYSŁ

 • • pomiary odkształceń i przemieszczeń
 • • tworzenie wiernych modeli 3D rurociągów, instalacji ciepłowniczych
 • • monitoring obiektów
 • • inwentaryzacje instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych
 • • obliczanie objętości mas ziemnych

ARCHITEKTURA

 • • precyzyjne odwzorowania obiektów
 • • sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • • badanie deformacji budynków
 • • analiza konstrukcji budynków
 • • modele 3D, wizualizacje
 • • ortofotoplany

KOLEJE

 • • pomiary tuneli i skrajni kolejowych
 • • badanie kolizji
 • • inwentaryzacja infrastruktury kolejowej
 • • pomiary geometrii torów

GÓRNICTWO

 • • sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • • badanie deformacji elementów infrastruktury górniczej
 • • optymalizacja transportu urobku i logistyki